Nagradne igre

Nagradne igre Galafarm

 

Kategorija nagradne igre sadrži sve aktuelne nagradne igre u našoj organizaciji.
Sa tim u vezi možete pročitati uslove svih nagradnih igara koje su u toku i koje su organizovane sa naše strane.

 

Možete se detaljno informisati o:

– pravilima igre

– obavezama organizatora

– trajanju nagradne igre

– proglašavanju dobitnika itd.

 

Sve potrebne informacije će biti dostupne svakome u svakom trenutku. Svaka nagradna igra i pravila i uslovi učešća će biti dostupni istog dana kada ona bude počela.

Priređivač svih nagradnih igara u robi je privredno društvo GALAFARM D.O.O. sa sedištem u Beogradu.

Mesto priređivanja nagradnih igara podrazumeva da će isti biti organizovani na teritoriji Republike Srbije.

Što se tiče uslova za učešće u nagradnim igrama, pravo da učestvuju imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji ispune sve uslove učešća zadate sa strane Organizatora.

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

U skladu sa članom 23. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Organizator obaveštava sva lica koja učestvuju u nagradnoj igri o sledećem:

Rukovalac koji prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti dobitnika je Organizator nagradne igre, odnosno Galafarm d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Sretena Mladenovića-Mike 30, 11000 Beograd, matični broj: 20088656, PIB: 104080973;

Podaci o ličnosti dobitnika (ime, prezime i adresa) koji su prikupljeni putem instagram stranice Galafarm Beograd ili su na drugi način dostavljeni Organizatoru od strane dobitnika biće korišćeni samo u svrhu priređivanja i sprovođenja nagradne igre, u skladu sa ovim Pravilima i zakonskim obavezama Organizatora u vezi sa nagradnom igrom.

Elektronske podatke  i ostalu dokumentaciju, Organizator će čuvati 5 (pet) godina od poslednjeg dana godine na koju se isti odnose;

Dobitnici imaju obavezu da dostave podatke o ličnosti (ime, prezime i adresu), kako bi ostvarili pravo na dobijenu nagradu.

Korišćenje podataka o ličnosti od strane Organizatora, odnosno imena i prezimena u kombinaciji sa slikom, odnosno video materijalom, a sve u svrhu marketinških aktivnosti Organizatora, moguće je samo uz dodatnu, izričitu saglasnost dobitnika.

Smatra se da je dobitnik koji uzme učešće u nagradnoj igri, odnosno na bilo koji drugi način Organizatoru dostavio podatke o ličnosti, a sve radi prijema nagrade, pročitao Pravila i da je sa istim u potpunosti saglasan, odnosno da je obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

 

Sve aktuelne nagradne igre možete pratiti i na našim socijalnim mrežama: https://www.instagram.com/galafarmbeograd/

Želite da se prijavite na newsletter. Postanite naš član