Politika privatnosti

1. Opšte

Galafarm d.o.o. Beograd, u daljem tekstu Galafarm, ima obavezu da poštuje privatnost svakog pojedinca koje poseti našu internet stranicu. Sa time u vezi želeli bismo da Vas informišemo o tipu podataka koje Galafarm prikuplja i kako se ti podaci koriste. Iz tog razloga smo osmislili ovaj dokument pod nazivom Politika privatnosti.

Takođe se možete informisati i kako da proverite tačnost informacija kao i da budete sigurni da će Galafarm te podatke izbrisati na Vašem zahtevu. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka u Republici Srbiji u kojoj se nalazi nadležno odeljenje za obradu podataka.

Naše je da Vas obavestimo da preduzimamo sve potrebne mere da bismo obezbedili poštovanje zakonskih propisa u potpunosti.

2. Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti

Politika privatnosti obuhvata prikupljanje podataka koji se odnose na konkretnu ličnost zbog obrade i korišćenja i jedino ukoliko dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Dobrovoljnim popunjavanjem ili izdavanjem saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja.

Prilikom posećivanja naše internet stranice, određeni podaci se automatski skladište na našem serveru prema potrebama za upravljanje, odnosno u statističke svrhe ili zbog izrade rezervne kopije (backup).

Podaci koji se skladište podrazumevaju ime Vašeg internet provajdera, u određenim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg pretraživača (browser), operativni sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našoj web stranici, web sajt koji Vi koristite kako biste posetili našu stranicu, internet stranice koje posećujete istovremeno dok ste na vezi sa našom stranicom i, ukoliko je to u nekoj situaciji aplikabilno, sve reči na osnovu kojih ste izvršili pretragu kako biste mogli da dođete do naše internet stranice.

U zavisnosti od okolnosti, iz gorepomenutih radnji se po potrebi mogu izvući zakjučak o nekim posetiocima internet stranice. Međutim, u tom smislu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ako Galafarm d.o.o. prenese podatke nekom trećem provajderu, biće preduzete sve tehničke mere koje garantuju da će prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko odlučite da nam dobrovoljno dostavite podatke o sebi, iste neće biti korišćene, obrađivane ili prenete van okvira propisanog zakonom. Ili okvira koje ćete sami definisati u Vašoj izjavi saglasnosti. Vaše podatke će biti dostavljene samo u slučaju da budemo u obavezi da isto uradimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.

Sve promene iz ovog saopštenja koje se eventualno mogu desiti, a su vezane za čuvanja privatnosti će biti objavljene na ovoj stranici.

3. Bezbednost

Galafarm d.o.o. će sve podatke koje budete ostavili na sajtu skladištiti potpuno bezbedno. Za tu svrhu će biti preduzete sve mere koje su neophodne za zaštitu podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena.

Ugovorni saradnici Galafarma koji imaju pristup Vašim podacima kako bi mogli da Vam u ime Galafarma omogućili neku uslugu imaju obavezu da sve podatke drže u tajnosti i ne mogu da ih koriste u nijedne druge svrhe.

4. Podaci o ličnosti koji se odnose na decu

Galafarm d.o.o. ne prihvata prikupljanje podataka o deci mlađoj od 14 godina. Ukoliko bude bilo neophodno, Galafarm će izričito skrenuti pažnju deci da ne treba da dostavljaju Galafarmu podatke o svojoj ličnosti.

Ukoliko roditelji ili drugi pravni staratelji otkriju da su deca koja su pod njihovim nadzorom dostavila Galafarmu podatke o ličnosti, zahtevamo da nas roditelji/staratelji bez odlaganja kontaktiraju na dole navedenu adresu ukoliko žele da gorepomenuti podaci budu izbrisani.

Politika privatnosti predviđa da u tom slučaju ćemo se postarati da podaci u pitanju budu obrisani iz sistema.

5. „Kolačići

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo unapredili Vaše iskustvo na našoj internet stranici. Kolačići su male jedinice podataka koje vaš kompjuter/mobilni telefon skladira, kako biste imali što bolji doživljaj prilikom posete internet stranici.

Kolačići ne sadrže vaše lične podatke i ne smeju da se upotrebljavaju za identifikaciju pojedinačnog korisnika. Kolačić često sadrži jedinstveni identifikator, anonimni nasumično odabrani broj koji se čuva na kompjuteru ili mobilnom telefonu.

Neki kolačići ističu na kraju sesije na internet stranici, a neki ostaju duže na vašem kompjuteru/mobilnom telefonu.

6. Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka

Podaci koje Galafarm skladišti će biti obrisani nakon isteka zakonskog roka. Ili nakon isteka ugovorom predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko više nisu potrebni Galafarmu. Politika privatnosti predviđa da u svakom momentu možete da tražite da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani.

Takođe imate pravo da u bilo kom momentu povučete saglasnost koji ste dali za buduću obradu podataka o Vašoj ličnosti. Ukoliko imate bilo kakav drugi zahtev u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu office@galafarm.rs.

Molimo Vas da nas na isti način kontaktirate ukoliko budete imali želju da saznate da li smo prikupili podatke o Vama i, ukoliko da, koji su podaci u pitanju. Postaraćemo se da istog trenutka odgovorimo na Vaš zahtev.

7. Upotreba programskih priključaka na društvene mreže

Programski priključci (eng. plug-in) na društvenoj mrežami facebook.com mogu biti ugrađeni na našoj internet stranici. Kompanija Facebook Inc. pruža povezane usluge („pružaoci”).

Mrežom Facebook upravlja kompanija Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Za pregled programskih priključaka na Facebook i njihov izgled posetite: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Priključak pokazuje provajderu kojim internet stranicama ste pristupili. Ako ste tokom pretrage naše internet stranice prijavljeni na Vaš korisnički nalog na mreži Facebook, provajder može da proveri ono što vas zanima. Odnosno informacije kojima pristupate sa vašim korisničkim nalogom. Korišćenjem bilo kojih funkcija priključaka (npr. klikom na dugme „sviđa mi se”, komentarisanjem) ove informacije se takođe putem pretraživača prenose provajderu kako bi se sačuvale.

Više informacija o prikupljanju i upotrebi podataka putem mreža Facebook. Takođe i o pravima i mogućnostima koje su vam dostupne za zaštitu privatnosti u tim okolnostima, možete da pronađete u provajderovim upozorenjima za zaštitu podataka / privatnost:

Upozorenja za zaštitu podataka/privatnost koja je izdao Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Kako biste sprečili da Facebook poveže Vašu posetu sa našom internet stranicom koristeći Vaš korisnički račun kod ovog provajdera, morate da se odjavite sa korisničkog naloga pre nego što pristupite našoj internet stranici.

Želite da se prijavite na newsletter. Postanite naš član