Uslovi korišćenja i prodaje

Uvod

Ovu internet stranicu vam je omogućio Galafarm d.o.o., Sretena Mladenovića 30, 11000 Beograd, R. Srbija. Informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici o kompaniji Galafarm d.o.o. (u daljem tekstu: Galafarm). Kompanijama koje su povezane sa Galafarmom i trećim licima su pažljivo prikupljene. Međutim, ne možemo da garantujemo za celovitost i tačnost informacija. Galafarm ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ove internet stranice.
Pristupajući našoj internet stranici, Vi bez ograničenja prihvatate opšte uslove korišćenja internet stranice koje možete da pročitate ili odštampate. (Uslovi korišćenja i prodaje)

 

Opšti uslovi korišćenja i prodaje internet stranice
1. Logotip

Logotip Galafarma u obliku srca je registrovani i svi nazivi proizvoda na ovoj stranici su registrovani Galafarmovi proizvodi. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba je zabranjeno zakona o autorskim i srodnim pravima, drugih zakona o intelektualnoj svojini.

2. Odricanje od odgovornosti za internet stranice trećih lica

2.1. Ova internet stranica sadrži linkove (hiperlinkove) za druge internet stranice kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat kompaniji Galafarm. Galafarm samo olakšava pristup i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj.

U vezi sa tim izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave.

Odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našoj internet stranici. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

2.2. Galafarm ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.

2.3. U slučaju narudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se zakjučuje isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajuće internet stranice, a ni u kom slučaju između kompanije Galafarm i korisnika.

2.4. Ovo odricanje od odgovornosti važi za sve linkove koji se pojavljuju na internet stranici galafarm.rs kao i za sav sadržaj internet stranica na koje se korisnik usmerava putem takvih linkova.

3. Opšte odricanje od odgovornosti

Svaka odgovornost Galafarma za štetu nastalu iz korišćenja ove stranice – bez obzira na pravni osnov, uključujući štetnu radnju – ograničena je na štetu prouzrokovanu nepažnjom. To se ne odnosi na odgovornost Galafarma na osnovu važećeg zakona o odgovornosti proizvođača na stvari sa nedostatkom ili na osnovu datih garancija.

Uslovi korišćenja i prodaje predviđaju da Galafarm zaista vodi računa da internet stranice kompanije budu zaštićene od virusa. Međutim ne možemo da garantujemo da virusa nema ili da ih neće biti. Iz istog razloga Vam preporučujemo da se pobrinete da se na odgovarajući način zaštitite od virusa. Koristeći na primer neki od virus skenera pre preuzimanja podataka sa ovog sajta.

Galafarm ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ili dobara ponuđenih na internet stranici, niti da će iste uvek biti na raspolaganju.

4. Pravo na izmenu odredaba

Uslovi korišćenja i prodaje omogućavaju nam da imamo pravo da u svakom trenutku pregledamo i izmenimo ove Odredbe. Podležete pravilima i Odredbama koje su na snazi u trenutku u kom koristite ovaj web sajt ili kreirate porudžbinu.

5. Predviđanja i izjave o namerama

Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Galafarm bude zaista realizovao mogu se razlikovati od tih izjava iz mnogo razloga na kojima ne možemo mi kao kompanija uticati.

6. OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I KUPOVINE I UPOTREBE
6.1. Uvod

Ovim dokumentom se utvrđuju opšti uslovi i odredbe kojima se uređuje korišćenje ovog web sajta (www.galafarm.rs) i kupovina proizvoda na istom (dalje u tekstu „Odredbe“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti i korišćenja kolačića pre korišćenja ovog web sajta. Prilikom korišćenja našeg web sajta ili naručivanja na ovom web sajtu, obvezujete se da ćete se pridržavati ovih Odredaba i našoj Politici privatnosti i kolačićima.

Ukoliko se iz bilo kog razloga ne slažete sa Politikom privatnost i kolačićima, molimo Vas da ne koristite ovaj web sajt. Ukoliko imate pitanja u vezi sa Politikom privatnosti i kolačićima, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

6.2. Informacije o našem preduzeću

Prodaju proizvoda preko ovog web sajta pod imenom Galafarm vrši kompanija Galafarm d.o.o. sa sedištem u Beogradu, na adresi Sretena Maldenovića 30, sa e-adresom office@galafarm.rs i sa PIB 104080973.

6.3. Informacije za Vas i za Vašu posetu ovom sajtu

Informacije ili podaci o ličnosti koje delite s nama će biti obrađivani u skladu sa Politikom privatnosti i kolačićima.

Kada koristite ovaj web sajt, saglasni ste sa obradom podataka i izjavljujete da su svi podaci i informacije koje budete naveli istinite i tačne.

6.4. Upotreba našeg web sajta

Kada koristite i naručujete proizvode na našem web sajtu, slažete se sa sledećim uslovima:

a. Koristićete ovaj web sajt samo za upite i pravno valjane porudžbine.

b. Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Jer u suprotnom bićemo ovlašćeni da otkažemo porudžbinu i obavestimo nadležne organe.

c. Navedena adresa e-pošte, poštanska adresa i/ili druge informacije za kontakt koje navodite su istinite i tačne. Takođe ste saglasni da možemo da koristimo te podatke da sa vama stupimo u kontakt po pitanju Vaše porudžbine ukoliko bude bilo potrebe za to. Kreiranje porudžbine nije moguće ukoliko ne navedete sve podatke. Kada kreirate porudžbinu na našem web sajtu, potvržujete i izjavljujete da imate više od 18 godina i da ste pravno opunomoćeni za sklapanje ugovora.

6.5. Dostupnost usluga

Usluga isporuke proizvoda koji se nude na ovom web sajtu je dostupna samo na teritoriji Republike Srbije.

6.6. Sklapanje ugovora

Informacije koje su navedene u Odredbama i informacije koje se nalaze na ovom web sajtu ne predstavljaju ponudu već poziv na davanje ponude. Nijedan ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda ne postoji između nas i vas dok izričito ne prihvatimo vašu porudžbinu.

Kako biste kreirali porudžbinu, potrebno je da sledite postupak onlajn kupovine. Nakon toga ćete od nas primiti elektronsku poruku u kojoj ćemo potvrditi da smo primili vašu porudžbinu. Potrebno je da prihvatimo sve porudžbine. Obavestićemo vas elektronskom poštom da je porudžbina primljena i poslata.

Ove Odredbe predstavljaju naš međusobni sporazum u pisanom obliku. Ugovor o kupovini proizvoda je kreiran tek kada vam pošaljemo Potvrdu isporuke.

Ugovor se odnosi isključivo na proizvode čije smo slanje potvrdili u Potvrdi isporuke. Nemamo obavezu da isporučimo nijedan drugi proizvod koji je mogao da bude deo vaše porudžbine dok slanje takvog proizvoda ne potvrdimo u posebnoj Potvrdi isporuke.

Potvrda porudžbine i Potvrda isporuke se šalju na vašu e-mail adresu. Ove Odredbe su vam dostupne na web sajtu.

6.7. Raspoloživost proizvoda

Za sve navedene proizvode na našem sajtu imate uvid da li su raspoloživi u tom trenutku ili nisu. Proizvodi za kojima pišeda nisu raspoloživi se ne mogu naručiti i isto je onemogućeno sa naše strane.

Svi proizvodi za kojima piše da su dostupni možete poručiti i ukoliko je narudžbenica kreirana i dobili ste potvrdu sa naše strane da je primljena. U najvećem broju slučajeva možete očekivati dalje procesiranje Vašeg zahteva. Međutim zadržavamo pravo da potvrđenu narudžbenicu izmenimo u slučaju da je došlo do greške u našem sistemu i da je stanje određenog proizvoda netačno prikazano u datom momentu.

Za sve nastale sistemske greške tog tipa ne odgovaramo.

6.8. Ispravljanje grešaka

Sve greške povezane sa podacima o ličnosti koje ste naveli prilikom kupovine možete da ispravite tako što ćete se obratiti našem korisničkom servisu na e-adresu online@galafarm.rs. Kao i ostvarivanjem prava na ispravku koje je predviđeno našim Smernicama za privatnost i kolačićePrilikom kupovine. Web sajt prikazuje polja za potvrdu koja ne dozvoljavaju dalju obradu porudžbine ukoliko podaci u nekom delu nisu pravilno navedeni.

Takođe, web sajt Vam omogućava detaljne podatke o svim proizvodima koje ste dodali u korpu tokom kupovine kako biste pre plaćanja mogli da menjate informacije o svojoj porudžbini.

Ukoliko ste primetili grešku u Vašojporudžbini nakon završenog postupka plaćanja, molimo Vas da se što pre obratite našem korisničkom servisu na prethodno navedenu adresu e-pošte kako bismo istu otklonili.

6.9. Odbijanje obrade porudžbine

Zadržavamo pravo da ukolnimo proizvode sa našeg web sajta u bilo kom trenutku, kao i da uklonimo ili izmenimo materijale ili sadržaje sa istog.

Uvek ćemo učiniti sve što možemo kako bismo obradili sve porudžbine, međutim može doći do vanrednih okolnosti koje nas prisiljavaju na odbijanje obrade porudžbine nakon slanja Potvrde porudžbine. Iz tog razloga zadržavamo pravo da isto učinimo u svakom trenutku.

Ne snosimo odgovornost prema Vama ili trećoj strani zbog uklanjanje proizvoda sa našeg web sajta. Ili za uklanjanje ili izmenu materijala ili sadržaja, ili za nemogućnost obrade porudžbine nakon što smo poslali Potvrdu porudžbine.

6.10. Isporuka

Podložno Klauzuli 8 iznad u vezi s raspoloživošću proizvoda i osim u slučaju vanrednih okolnosti, mi ćemo se potruditi da pošaljemo porudžbinu koja sadrži proizvod/proizvode koji su navedeni u svakoj Potvrdi isporuke. Pre datuma koji je naveden na Potvrdi isporuke o kojoj se radi ili, ako nije naveden datum isporuke, u roku koji je naveden prilikom naručivanja odnosno u roku od najviše 30 dana od datuma Potvrde porudžbine.

Može da se desi da isporuka kasni iz razloga kao što su javljanje nepredviđenih okolnosti ili područje isporuke.
U vezi sa tim veoma je važno da napomenemo da dostavu na kućnu adresu ne vršimo subotom, nedeljom ili praznicima.

U svrhu ovoj Odredbi, „isporuka” se smatra obavljenom ili porudžbina „isporučenom” istog trenutka kada Vi ili treća strana koja je ovlašćena da preuzme robu i isto će biti potvrđeno potpisom računa porudžbine na adresi za isporuku koju ste naveli.

6.11. Nemogućnost isporuke

Ukoliko je nemoguće isporučiti porudžbinu ista će biti vraćena u naše skladište.

Ako nakon 30 dana od datuma kada je vaša porudžbina bila raspoloživa za isporuku porudžbina nije isporučena iz razloga koji nemaju veze s nama, pretpostavićemo da želite da otkažete Ugovor i isti će biti poništen.

Sa tim u vezi prevoz koji je proizašao iz poništenja Ugovora može biti dodatni trošak za koji ćemo polagati pravo prebacivanja na Vas.

6.12. Prenos rizika i vlasništva proizvoda

Od trenutka isporuke kako je navedeno u Klauzuli 10 iznad, Vi ste odgovorni . Preuzimate vlasništvo nad proizvodima kada primimo kompletan iznos uplate, uključujući troškove isporuke.

Kada koristite svoje pravo na odustajanje od kupovine na osnovu Člana 18, Vi snosite odgovornost za proizvode do trenutka kada proizvodi budu isporučeni A) nama u slučaju kada vi organizujete usluge kurira ili B) kuriru u slučaju kada mi organizujemo usluge kurira.

6.13. Cene i plaćanje

Cena proizvoda je cena koja je navedena na našem web sajtu, osim u slučaju očigledne greške. Iako na svaki način nastojimo da osiguramo tačnost cena koje su prikazane na web sajtu, može doći do greške.

Ako primetimo grešku u ceni bilo kog proizvoda koji ste naručili, o tome ćemo vas obavestiti što je moguće ranije, objasnićemo vam grešku, navešćemo vam pravu cenu i pružićemo vam opciju da potvrdite ili otkažete porudžbinu. Ako ne uspemo da stupimo u kontaktu sa vama, smatraćemo da je porudžbina otkazana i vratićemo vam plaćeni iznos u potpunosti.

Cene se mogu promeniti u svakom trenutku. Međutim, osim kako je navedeno iznad, promene neće uticati na porudžbine za koje smo poslali Potvrdu porudžbine.

Kada izaberete sve proizvode koje želite da kupite, proizvodi će biti dodati u Vašu korpu. Sledeći korak će biti obrada porudžbine. U tu svrhu morate da pratite korake postupka kupovine tako da navedete ili potvrdite informacije koje će biti zatražene od vas u svakom koraku. Pored toga, tokom postupka kupovine, pre potvrde, možete da izmenite informacije o porudžbini.

Nakon što potvrdite porudžbinu, dobićete potvrdu mailom da je porudžbina primljena. Naši operateri će nakon toga pregledati porudžbinu. Ukoliko je sve u redu nastaviće do sledećeg koraka, ukoliko postoje bilo kakve nedoumice ili je došlo do greške, naši operateri će Vas kontaktirati.

Nakon obrade porudžbine ista se priprema i šalje na navedenoj adresi brzom poštom D Express. Plaćanje se obavlja pouzećem prilikom preuzimanja sa strane kurira brze pošte.

6.14. Kupovina proizvoda u svojstvu gosta

Web sajt nudi i funkciju kupovine proizvoda u svojstvu gosta. Ova vrsta kupovine podrazumeva da će od vas biti zatraženi samo osnovni podaci koji su potrebni za obradu vaše porudžbine.

Po završetku postupka kupovine, biće vam ponuđena mogućnost da se registrujete kao korisnik ili da nastavite kao neregistrovani korisnik.

6.15. Porez na dodatu vrednost

U skladu s važećim pravilima i propisima koji su na snazi, sve kupovine na web sajtu podležu Porezu na dodatu vrednost (PDV-u).

U tom pogledu i na osnovu Člana 11, Stav 1, Tačka 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 ,113/2017, 13/2018 30/2018 i 4/2019), proizvodi se smatraju dostavljenim na teritoriji na kojoj se proizvodi fizički nalaze u trenutku slanja proizvoda kupcu ili trećoj strani u skladu sa zahtevom kupca.

U skladu s odredbama Člana 42 Zakona o PDV-u Republike Srbije, Prodavac izdaje račune kupcima koji su PDV obveznici.

Prodavac može da odluči da ne izda račun pojedinačnim kupcima koji se ne smatraju preduzetnicima i koji nisu PDV obveznici u skladu sa Članom 2 Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, Službeni glasnik RS br. 123/2012, 86/2015, 52/2018.

6.16. Zamene i povraćaji
6.16.1. Zakonsko pravo na odustajanje od kupovine
Pravo na odustajanje od kupovine

Ako sklapate ugovor kao potrošač, imate pravo da raskinute Ugovor u roku od 14 dana. Rok za odustajanje će isteći nakon 14 dana.

Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje od kupovine, potrebno je da svoju izjavu o odluci o raskidu ugovora pošaljete kompaniji Galafarm na sledeću e-mail adresu: online@galafarm.rs. Ili pisanim putem na primer slanjem dopisa poštom ili e-mailom.

Proizvode ćete poslati, isporučiti ili predati u prostorijama kompanije Galafarm u Srbiji, ne kasnije od 14 dana od dana kada ste nas obavestili o odustajanju od Ugovora s nama.

Osim ako proizvode ne predate lično u prostorijama firme Galafarm u Srbiji, sami snosite direktne troškove povraćaja robe.

Efekti odustajanja

Ako odlučite da raskinete Ugovor, refundiraćemo uplatu koju smo primili od Vas, ne uključujući troškove isporuke u roku od 14 dana od datuma poništavanja Ugovora. Povraćaj ćemo ostvariti istim načinom plaćanja koji ste Vi upotrebili u početnoj transakciji.

Nemate pravo da raskinete Ugovor kada se radi o isporuci nekog od sledećih Proizvoda:

a. Prilagođeni artikli

b. Zatvoreni proizvodi koji nisu prikladni za povraćaj iz higijenskih razloga i

c. proizvodi koji su otvoreni nakon isporuke.

Vaše pravo na raskid Ugovora važi isključivo za proizvode koji se vraćaju u istom stanju u kom su primljeni.

Povraćaj sredstava ne vršimo u slučaju kada je proizvod korišćen nakon otvaranja. U slučaju kada proizvodi nisu u stanju u kojem su isporučeni ili u slučaju kada su oštećeni. Zato je potrebno da pazite na proizvod(e) dok su u vašem vlasništvu.

Proizvode vratite u njihovom originalnom pakovanju sa svim eventualno priloženim uputstvima i drugim dokumentima.

Nakon otkazivanja, proizvodi se vraćaju na sledeći način:

(a) Povraćaji u prostorijama Galafarm:

Sve proizvode možete da vratite u prostorijama kompanije Galafarm u Srbiji. Potrebno je da dođete kod nas i da pokažete proizvod sa otpremnicom koji ste dobili.

(b) Povraćaji preko kurira:

Kada vraćate proizvod(e) preko Kurira potrebno je da pošaljete proizvod u originalnom pakovanju. Nakon pregleda proizvoda ćemo vas obavestiti da li imate pravo na povraćaj plaćenih iznosa.

Ako imate pitanja, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

6.16.2 Povraćaji oštećenih proizvoda

Ukoliko smatrate da isporučeni proizvod ne odgovora proizvodu koji je naveden u Ugovoru, morate odmah da nam se obratite putem našeg obrasca za kontakt. I da navedete detalje o proizvodu i šteti. Možete i da nam pošaljete e-poruku na e-adresu reklamacije@galafarm.rs.

Zbog otvorene prirode ovog web sajta i mogućnosti grešaka u čuvanju i prenosu digitalnih podataka, ne garantujemo tačnost i bezbednost podataka koji su preneti ili dobijeni putem web sajta, osim ako nije drugačije izričito navedeno na ovom web sajtu.

Smatra se da je proizvod u skladu sa Ugovorom ako ispunjava sledeće uslove: (a) odgovara opisu koji smo naveli i poseduje kvalitete koje smo naveli na ovom web sajtu; (b) prikladan je za svrhe u koje se proizvodi takve vrste standardno koriste; (c) poseduje kvalitete i efikasnost koja je standardne za proizvode iste vrste i koji se razumno mogu očekivati.

U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, isključujemo sve garancije. Osim onih garancija koje zakonski ne možemo da isključimo.

6.17. Veze sa našeg sajta

Ako naš web sajt sadrži veze ka drugim web sajtovima i materijalima trećih strana. Navedene veze se pružaju samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih web sajtova ili materijala.

Uslovi korišćenja i prodaje u skladu s tim, omogućavaju da ne prihvatamo odgovornost za štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe.

6.18. Pismena komunikacija

Važeći propisi zahtevaju da neki podaci i obaveštenja koja vam šaljemo budu u pisanom obliku. Korišćenjem ovog web sajta prihvatate da se većina komunikacije između nas odvija elektronskim putem.

Obratićemo vam se e-poštom ili ćemo vam pružiti informacije objavljivanjem obaveštenja na ovom web sajtu.

U ugovorne svrhe slažete se s upotrebom elektronskih načina komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druga komunikacija koju vam šaljemo elektronskim putem. U skladu s pravnim zahtevima njihovog pružanja na pisani način. Ta odredba ne utiče na vaša zakonska prava.

6.19. “Viša sila”

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ako su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila“).

Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće:

a. štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta.

b. Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnja rata ili priprema za rat.

c. Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe.

d. Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih.

e. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema.

f. Uredbe, dekrete, zakoni, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti.

g. Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja.

Podrazumeva se da se naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora zaustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi. I biće nam omogućeno produženje roka u kom možemo da ispunimo te obaveze u period koji je jednak periodu trajanja Više sile.

6.20. Delimično poništavanje

Uslovi korišćenja i prodaje predviđaju da ukoliko se bilo koja od ovih Odredaba ili odredaba Ugovora proglasi ništavnom i nevažećom punovažnom odlukom odgovarajućeg organa vlasti, ostali uslovi i odredbe ostaju na snazi bez ikakvog uticaja navedene izjave o poništavanju.

6.21. Zakonodavstvo ili sudska nadležnost

Korišćenje našeg web sajta i ugovori za kupovinu proizvoda se uređuju zakonima Republike Srbije. Svi sporovi koji nastanu usled ili su povezani sa korišćenjem web sajta ili s navedenim ugovorima su u neisključivoj nadležnosti sudova u Srbiji.

Uslovi korišćenja i prodaje omogućavaju da ukoliko ugovor sklapate kao potrošač, ništa iz ove klauzule neće uticati na prava koja imate u skladu sa važećim propisima u ovom području.

7. Komentari i predlozi

Pošaljite nam komentare i predloge putem kontakt forme na online@galafarm.rs.

Za više informacija o dokumentu Uslovi korišćenja i prodaje posetite: https://www.instagram.com/galafarmbeograd/

Želite da se prijavite na newsletter. Postanite naš član